Σχεδιο Βιωσιμοτητας

Δημιουργούμε καθημερινά λύσεις μετακίνησης για έναν καλύτερο πλανήτη.

Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι γίνονται όλο και πιο σημαντικοί και αποκτούν το ίδιο επίπεδο σημασίας, με τους στόχους της οικονομικής απόδοσης.

Ως η νέα «Τράπεζα κινητικότητας για έναν καλύτερο πλανήτη», συμβάλλουμε σθεναρά στην αλλαγή προς μια βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.  Χτίζουμε στη δύναμη της ιστορίας μας και στην καλή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.

Το Σχέδιο Βιωσιμότητας μας είναι το αποτέλεσμα λεπτομερούς ανάλυσης της Τράπεζας. Επιπλέον, ενσωματώνει την ωριμότητα του Ομίλου σε αυτά τα θέματα.

Αυτό μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε από μια σταθερή βάση, με στόχο τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων που συνδυάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Τράπεζας και τις απαιτήσεις των κύριων μετόχων.

Επιπλέον, αυτοί οι στόχοι πληρούν τις ρυθμιστικές προσδοκίες σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση, το κλίμα και την περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Ανακαλύψτε περισσότερα, κατεβάστε το σχέδιο βιωσιμότητας για το 2024.