Εδώ μπορείτε να βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης που θα υπογράψετε, τα
χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρονται, καθώς και τα
συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

 

Ενημερωθείτε για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρηματοδότησης

Ποιες ειναι οι απαραιτητες προσυμβατικες διευκρινησεις;

Όπως απαιτείται από τους κανονισμούς για τη διαφάνεια, πριν την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μπορείτε να ζητήσετε διευκρινήσεις σχετικά με τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν, τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρονται, τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Μπορείτε επίσης να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το “ονομαστικό επιτόκιο” και το “Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο” που εφαρμόζεται με τη χρηματοδότησή σας, τον τρόπο της υπαναχώρησης, και τα σχετικά με τις καταγγελίες μιας σύμβασης.

Με ποιον μπορω να επικοινωνησω για να ζητησω διευκρινησεις;

Στην περίπτωση χρηματοδότησης ενός αυτοκινήτου ή επαγγελματικού οχήματος, θα απευθυνθείτε στον Σύμβουλο Πωλήσεων του διανομέα, όπου και θα σας πληροφορήσει για τις κατάλληλες προσυμβατικές διευκρινήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση για προσυμβατική ενημέρωση αίτηση για προσυμβατική ενημέρωση.

Ποια ειναι τα δικαιολογιτικα που απαιτουνται για την συναψη συμβασης με την CA Auto Bank Hellas η την Drivalia Lease Hellas

Η τεκμηρίωση όλων εκείνων των απαιτούμενων στοιχείων ποικίλλει ανάλογα με το προφίλ του πελάτη. Για την πληρέστερη σας ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα έγγραφα, όπου βρίσκονται ανηρτημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf.

Που μπορω να βρω την περιγραφη των ορων μιας συμβασης;

Όλα τα υποδείγματα των συμβάσεων της CA Auto Bank Hellas & Drivalia Lease Hellas, με τους όρους και προϋποθέσεις βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα έγγραφα. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται με τη μορφή SECCI (τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης) ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών οικονομικών προσφορών.

τι ειναι το ετησιο ονομαστικο επιτοκιο και πως υπολογιζεται;

Είναι το επιτόκιο που εφαρμόζεται στο ακαθάριστο ποσό του δανείου σε ετήσια βάση εκφραζόμενο ως ποσοστό επί τις εκατό και αντιστοιχεί στο τίμημα που θα πλήρωνε ο δανειζόμενος για την αγορά ενός όχηματος και για διάρκεια ενός έτους. Στον υπολογισμό του “Ετήσιου Ονομαστικού Επιτοκίου” δεν περιλαμβάνονται παρεπόμενα έξοδα όπως, αμοιβές, φόροι, προμήθειες.

τι ειναι το σεππε και πως υπολογιζεται;

Ως ΣΕΠΠΕ ορίζεται το “Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης” ενός δανείου όπου εκφράζεται ως ποσοστό επί τις εκατό και υπολογίζεται από το σύνολο των δαπανών που εμπεριέχονται σε ένα δάνειο όπως φόροι ,αμοιβές, υπηρεσίες, προμήθειες.

ποια ειναι η επικοινωνια που θα λάβω μετα την υπογραφη της συμβασης;

Μετά την ενεργοποίηση μιας σύμβασης θα ειδοποιηθείτε από τον πωλητή σας για να παραλάβετε ένα πρωτότυπο αντίγραφο της σύμβασης που έχετε υπογράψει όπου θα περιλαμβάνει, τα στοιχεία σας και τα οικονομικά στοιχεία του δανείου σας, τους όρους και προϋποθέσεις, όπως επίσης τους όρους και προϋποθέσεις των ασφαλιστικών υπηρεσιών εφόσον συμπεριλαμβάνονται στο δάνειό σας, το πλάνο αποπληρωμής των δόσεων και τους τρόπους όπου μπορείτε να πληρώνεται τις δόσεις σας. Επίσης μια φορά κάθε χρόνο θα λαμβάνετε ταχυδρομικώς μια βεβαίωση καταβολής δόσεων του τρέχοντος έτους για φορολογική χρήση.