Όροι και προυποθέσεις

Νομικές σημειώσεις

Εκτός άμα επισημαίνεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα για κείμενα,
εικόνες και γραφικά όπου παρουσιάζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν
στην CA Auto Bank G.m.b.H. καθώς και στην Drivalia Lease Hellas A.E. ή
στους δικαιοπάροχους. Δεν μπορούν να αντιγράφουν, τροποποιηθούν ή να
χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη
παρά την πιθανότητα πραγματοποίησης αποκλειστικής προσωπικής χρήσης
του περιεχομένου.

Έκτος άμα επισημαίνεται διαφορετικά, τα εμπορικά σήματα όπου εμφανίζονται
σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην CA Auto Bank G.m.b.H. καθώς και στην
Drivalia Lease Hellas A.E. ή στις εταιρίες της CA Auto Bank GROUP ή στους
δικαιοπάροχους. Δεν μπορούν να αντιγραφούν, τροποποιηθούν ή να
χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Πληροφορίες

Ενώ επαρκή φροντίδα έχει χρησιμοποιηθεί για την συλλογή και προβολή των
πληροφοριών όπου εμπεριέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, δεν παρέχεται
εγγύηση ως προς την ακρίβεια, επάρκεια, χρησιμότητα, ή σχετικά με
οποιαδήποτε πιθανή χρησιμοποίηση από τους χρηστές, ενώ οποιαδήποτε
υποχρέωση για λάθη η  παραλήψεις αποποιείται.

Η δημοσίευση τέτοιων πληροφοριών στην ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται
ότι δεν έχουν υπάρξει αλλαγές από την ημερομηνία έκδοσης των
πληροφοριών ή ότι οι πληροφορίες έχουν ενημερωθεί.
Η CA Auto Bank G.m.b.H. καθώς και η Drivalia Lease Hellas A.E. συνεπώς
αποποιείτο οποιαδήποτε υποχρέωση για λάθη ή παραλήψεις οποιουδήποτε
μορφής για το δημοσιευμένο υλικό αυτής της ιστοσελίδας ή των συνδεδεμένων
ιστοσελίδων.

Πληροφορίες στην παρόν ιστοσελίδα και χρησιμοποίηση των
συμπεριλαμβανομένων υλικών

Η CA Auto Bank G.m.b.H. καθώς και η Drivalia Lease Hellas A.E. δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε μορφής υποχρέωσης, σχετικά με την πρόσβαση
των χρηστών στην ιστοσελίδα ή την χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού
από τους χρήστες.

Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Η παρεχόμενη σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες αφορά αποκλειστικά την ευκολία
του χρήστη. Δεν παρέχεται οποιαδήποτε είδους εγγύηση για αυτές τις ιστοσελίδες
ή το περιεχόμενο τους. Οποιαδήποτε συνδεδεμένη υποχρέωση αποποιείται ρητά.