Με σκοπό την σωστή ενημέρωση των πελατών και με σεβασμό στην
διαφάνεια των διαδικασιών, η CA Auto Bank και η Drivalia Lease Hellas
παρέχει τα έγγραφα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων
της σε μορφή αρχείου PDF.