Σε περίπτωση που προκύψουν διαφωνίες από την δανειακή σύμβαση, για την επίλυσή τους εξωδικαστικά ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται προφορικώς ή γραπτώς στην Πωλήτρια και συγκεκριμένα στο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της CA Αuto Bank Hellas:

Λ. Βουλιαγμένης 580Α Αργυρούπολη
τηλεφωνικό κέντρο 210-9988711
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info-gr@ca-autobak.com

Η προθεσμία στην οποία απαντώνται όλα τα αιτήματα ορίζεται βάσει νόμου (για τα Πιστωτικά Ιδρύματα με την ΠΔΤΕ 2501/31-10-2002) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημέρες.

Περεταίρω, ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται ενδεικτικά:

  • Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.synigoroskatanaloti.gr.
  • Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.efpolis.gr.

Επιπλέον, οι πελάτες της CA Auto Bank G.m.b.H μπορούν να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ως αρμόδια εποπτική αρχή) στην διεύθυνση www.bankofgreece.gr.