ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στον διαδικτυακό προσομοιωτή μπορείτε να προσαρμόσετε ένα παράδειγμα χρηματοδότησης της CA Auto Bank Hellas για την αγορά ενός νέου οχήματος, επιλέγοντας το ποσό που χρειάζεστε και τη μηνιαία δόση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες σας.

Το παράδειγμα χρηματοδότησης που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικό, για πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε προσφορά από τους συνεργάτες της CA Auto Bank Hellas, ή/και να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η χρηματοδότηση χορηγείται από την CA Auto Bank Hellas εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΣ