Συνεργατες

Στην υπηρεσΙα της ασφΑλειας σας.

AXA

Η AXA αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα των Ασφαλίσεων και τη Διαχείριση Κεφαλαίων, με 166.000 εργαζόμενους, που εξυπηρετεί 103 εκατομμύρια πελάτες σε 64 χώρες. Το 2015, τα Έσοδα της AXA ανήλθαν σε 99,0 Δισ. και τα Λειτουργικά Κέρδη σε 5,6 Δισ. Ευρώ. Την 31η Δεκεμβρίου 2015 η AXA διέθετε 1.363 Δισ. Ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό τη διαχείρισή της.

ALLIANZ

Στην πολυετή παρουσία της στην ελληνική αγορά, η Allianz επενδύει στην ταχύτητα και ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη, την πληρότητα των παροχών και τη δίκαιη τιμολογιακή πολιτική. Η αναγνώριση της διακριτά υψηλής ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να συστήνουν ανεπιφύλακτα την Allianz σε πρόσωπα του φιλικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος. Σύμφωνα με ετήσια έρευνα στον Κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, η Allianz το 2013, για μία ακόμα χρονιά κατακτά την πρώτη θέση μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών, στο Δείκτη Καθαρών Υποστηρικτών.