Πρόσθετες υπηρεσίες & ασφαλιστικές καλύψεις

 

Ανακαλύψτε τις μοναδικές ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται με τα χρηματοδοτικά
προγράμματα, με αποκλειστικούς και συμφέροντες όρους για 
την προστασία σας για όλη
τη διάρκεια της χρηματοδότησης σας.

Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από την επιλεγμένη λύση και το οντέλο που σας
ενδιαφέρει.

Ασφάλεια αυτοκινήτου

Τα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου CA Plus & CA Superior που προσφέρονται σε συνεργασία με την Allianz σας προστατεύουν από τους σημαντικότερους και απρόβλεπτους κινδύνους που υπάρχουν στην αγορά ενός αυτοκινήτου με τους οικονομικότερους όρους της αγοράς μέσω τον μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών. Αναλυτικότερα:

CA PLUS:

 • Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες προς τρίτους
 • Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές προς τρίτους
 • Φροντίδα ατυχήματος
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο
 • Νομική προστασία οχήματος και οδηγού
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ολική κλοπή
 • Μερική κλοπ
 • Ζημιές από καταιγίδα, θύελλα, σεισμό, πλημμύρα, χαλάζι
 • Ζημιές από στάσεις, απεργείες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές
 • Θραύση κρυστάλλων

CA Superior:

 • Στο πακέτο Superior συμπεριλαμβάνονται οι καλύψεις του πακέτου Plus με επιπλέον
 • Ίδιες ζημιές οχήματος (μικτή)
Προστασία πληρωμών

Το πρόγραμμα CPI «Προστασία Πληρωμών» σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ασφαλιστικούς οίκους (AXA), αποτελεί μια σημαντική πρόταση καθώς σας εξασφαλίζει την πληρωμή των δόσεών σας σε περίπτωση σημαντικής ή και ολικής απώλειας του εισοδήματός σας όπως:

 • Ακούσιας ανεργίας
 • Μόνιμης ολικής ανικανότητας
 • Απώλειας ζωής
 • Προσωρινής ανικανότητας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας
 • Κόστος κατανεμημένο σε όλη την διάρκεια του δανείου με πολύ χαμηλή διαφορά στην μηνιαία δόση

Οι καλύψεις του προγράμματος CPI «Προστασία Πληρωμών» ξεκινούν αυτόματα όταν αγοράσετε το αυτοκίνητο με τα χρηματοοικονομικά μας μέσα.

Κάλυψη ολικής απώλειας

Το πρόγραμμα GAP «Κάλυψη ολικής απώλειας», σε συνεργασία με έναν από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ασφαλιστικούς οίκους (AXA), αποτελεί μια προνομιακή ασφάλεια καθώς σας προσφέρει κάλυψη σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής του αυτοκινήτου, πληρώνοντας ένα πραγματικό bonus για τις δαπάνες αντικατάστασης του παλαιού αυτοκινήτου.

Πλεονεκτήματα:

 • Κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του μη αποζημιωθέντος ποσού
 • Μείωση των εξόδων αντικατάστασης του αυτοκινήτου
 • Απλή και σύντομη διαδικασία
 • Κόστος κατανεμημένο σε όλη την διάρκεια του δανείου με πολύ χαμηλή μηνιαία διαφορά στην μηνιαία δόση

Ένα bonus που υπολογίζεται έως 20% πάνω στο ποσό αποζημίωσης της αρχικής κάλυψης του αυτοκινήτου, με μέγιστο όφελος €5.000 σε κάθε περίπτωση.