ΜΗΧΑΝΗ

ROYAL ENFIELD

ROYAL ENFIELD

HIMALAYAN 410

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
5.390€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
0%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
72 μήνες
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
8,95% (ΠΛΕΟΝ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75)
Σ.Ε.Π.Π.Ε
11,45%
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
102,61€

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

RENEGADE

RENEGADE

1.3 190HP LIMITED 4xe ATX E6.4

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
44.800€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
0%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
96 μήνες
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
7,95% (ΠΛΕΟΝ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75)
Σ.Ε.Π.Π.Ε
9,08%
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
702,70€
500 BEV

500 BEV

S2 ICON HB 42KWH

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
34.900€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
0%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
96 μήνες
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
7,95% (ΠΛΕΩΝ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75)
Σ.Ε.Π.Π.Ε
9,13%
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
547,41€
TONALE PHEV

TONALE PHEV

EDIZIONE SPECIALE 1.3 AT 280HP

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
55.900€
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
0%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
96 μήνες
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
7,95% (ΠΛΕΟΝ 0,6% ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75)
Σ.Ε.Π.Π.Ε.
9,04%
ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ
876,80€