Βιωσιμη Κινητικοτητα

NEWS

Περιβάλλον, Άνθρωποι, Καινοτομία και Ψηφιοποίηση

Περιβάλλον, Άνθρωποι, Καινοτομία και Ψηφιοποίηση

Ο σκοπός της CA Auto Bank είναι να δημιουργεί καθημερινά λύσεις κινητικότητας για έναν καλύτερο πλανήτη.
Αυτή η αποστολή καθοδηγείται από μια βαθιά πεποίθηση για τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η CA Auto Bank πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της για την προώθηση της διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Για να υποστηρίξει αυτήν την αποστολή, η CA Auto Bank έχει αναπτύξει μια εταιρική στρατηγική και φήμη με
γνώμονα τις αρχές ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση. Το πλαίσιο βιωσιμότητας της εταιρείας
βασίζεται στους τέσσερις πυλώνες της Βιώσιμης Κινητικότητας, του Περιβάλλοντος, των Ανθρώπων και της
Καινοτομίας και Ψηφιοποίησης, που θα καθοδηγούν τις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες της.

Η επιχειρηματική στρατηγική της CA Auto Bank εμπνέεται από τις αρχές ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και
Διακυβέρνηση – και στοχεύει να οδηγήσει τη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα εκδημοκρατίζοντας την
πρόσβαση στην πράσινη κινητικότητα.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της CA Auto Bank βασίζεται στις αρχές της ειλικρίνειας, της ακεραιότητας, της
δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Αυτές οι αξίες είναι κεντρικές για την σχεδόν ενός αιώνα
ιστορία του Ομίλου και τη δέσμευση όλων των εργαζομένων του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιτύχει σημαντικούς
στόχους στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Κοινοποίηση στο

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • E-mail