Ο Όμιλος CA Auto Bank αποκαλύπτει το Σχέδιο Βιωσιμότητας 2024 – 2026

NEWS
  • Ο Όμιλος περιγράφει την ESG στρατηγική του (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), που στοχεύει στη δημιουργία αξίας και στη δημιουργία κερδών με ηθικό τρόπο.
  • Το τριετές σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Βιώσιμη Κινητικότητα, Καινοτομία και Ψηφιοποίσηση, Περιβάλλον και Άνθρωποι.
  • Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνουν: την διασφάλιση ότι περισσότερα από τα μισά νέα αυτοκίνητα που χρηματοδοτούνται να είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά έως το 2026, την αύξηση του μεριδίου των νέων μοντέλων BEV και PHEV στο στόλο της Drivalia στο 35%, και αύξηση του αριθμού των ιδιόκτητων σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη κατά 45% (σε σύγκριση με το 2023).

Τορίνο, 13 Ιουνίου 2024

 

Μέχρι το 2026, το 55% των νέων χρηματοδότησεων που παρέχεται από την CA Auto Bank στην Ευρώπη θα αφορά ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, ο Ευρωπαϊκός στόλος της Drivalia θα αυξήσει το μερίδιο των νέων μοντέλων BEV και PHEV στο 35% και η υποδομή ηλεκτρικής φόρτισης του Ομίλου θα φτάσει τους 2.500 σταθμούς. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους φιλόδοξους στόχους του τριετούς Σχεδίου Βιωσιμότητας 2024-2026 που παρουσίασε ο Όμιλος CA Auto Bank, η τράπεζα κινητικότητας ελέγχεται από την Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.

Με βάση την αποστολή της CA Auto Bank – “ Να δημιουργούμε καθημερινά λύσεις μετακίνησης για έναν καλύτερο πλανήτη” – το Σχέδιο αντικατοπτρίζει όλους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κυβερνητικούς στόχους του Ομίλου, περιγράφοντας μια στρατηγική ESG (Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Διακυβέρνηση) με στόχο τη δημιουργία αξίας και τη δημιουργία κερδών με ηθικό τρόπο. Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η φιλοδοξία της Τράπεζας να έχει το 80% του χαρτοφυλακίου νέων οχημάτων της να αποτελείται από ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα έως το 2030.

Το Σχέδιο Βιωσιμότητας βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: Βιώσιμη Κινητικότητα, Καινοτομία και Ψηφιοποίηση, Περιβάλλον και Άνθρωποι. Για κάθε πυλώνα, έχουν τεθεί ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την CA Auto Bank και για τη Drivalia, την εταιρεία ενοικίασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κινητικότητας του Ομίλου, να επιτευχθουν έως το 2026.

Το Σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης και ηθικής συμπεριφοράς σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, με στόχο την επίτευξη υπεύθυνης ανάπτυξης και τη δημιουργία κερδών που επηρεάζουν θετικά το περιβάλλον και την κοινωνία. Αυτή η προσέγγιση σέβεται όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλ. εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, την τοπική κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον.

Μέσω του πρώτου πυλώνα, της Βιώσιμης Κινητικότητας, ο Όμιλος προτίθεται να κάνει τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα προσιτά για όλους, αξιοποιώντας τις οικονομικές λύσεις της Τράπεζας και τα σχέδια κινητικότητας της Drivalia. Μέχρι το 2026, η CA Auto Bank σχεδιάζει περισσότερα από τα μισά αυτοκίνητα που χρηματοδοτεί να είναι ηλεκτρικά ή υβριδικά, με το 35% των νέων χρηματοδότησεων να προορίζεται για ηλεκτρικά οχήματα.

Ταυτόχρονα, το μερίδιο των νέων αυτοκινήτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων θα αποτελεί το 35% του στόλου της Drivalia, και ο αριθμός των ιδιόκτητων σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη θα αυξηθεί κατά 45% (σε σύγκριση με το 2023). Επιπλέον, ο Όμιλος θα καλλιεργήσει μια υπεύθυνη εταιρική κουλτούρα ενισχύοντας τις απαιτήσεις ESG για τους προμηθευτές του.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι αφιερωμένος στην Καινοτομία και την Ψηφιοποίηση, τομείς που είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας όσο και της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πελάτες. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2026 περιλαμβάνουν τη χρήση ψηφιακών υπογραφών για το 95% των νέων συμβάσεων και αύξηση 75% στις συνεργασίες με νεοφυείς επιχειρήσεις που μοιράζονται την ίδια δέσμευση για βιώσιμη κινητικότητα και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Η CA Auto Bank δεσμεύεται επίσης για το Περιβάλλον, που είναι το επίκεντρο του τρίτου πυλώνα. Αυτό σημαίνει, συγκεκριμένα, μια σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, για παράδειγμα διπλασιάζοντας τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2026 (-16% σε σύγκριση με το 2022) και χρησιμοποιώντας έναν εταιρικό στόλο που αποτελείται από πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα για περισσότερο από 50%, ένα ποσοστό που αυξάνεται στο 90% εάν συμπεριληφθούν και τα plug-in υβριδικά οχήματα.

Η ευημερία των ανθρώπων, ξεκινώντας από τους εργαζόμενους, είναι ο τέταρτος πυλώνας του Σχεδίου Βιωσιμότητας της CA Auto Bank. Για την προώθηση μιας σωστής ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, θα καθιερωθεί άδεια 28 ημερών με αποδοχές για τον δεύτερο γονέα από το 2025, και οι ώρες που αφιερώνονται στην εκπαίδευση των εργαζομένων σχεδόν θα διπλασιαστούν. Επιπλέον, ο Όμιλος στοχεύει στην επίτευξη  ισοτιμίας όσον αφορά την εκπροσώπηση των φύλων, με τις γυναίκες να αποτελούν το 48% του εργατικού δυναμικού.

«Το Σχέδιο Βιωσιμότητα 2024-2026 αποτελεί θεμέλιος λίθος της στρατηγικής του Ομίλου μας», δήλωσε ο Giacomo Carelli, Διευθύνων Σύμβουλος της CA Auto Bank και Πρόεδρος της Drivalia. «Ως «Τράπεζα κινητικότητας για έναν καλύτερο πλανήτη», θέλουμε να οδηγήσουμε την αλλαγή προς ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον. Σε έναν κόσμο όπου η κινητικότητα είναι κρίσιμος μοχλός της ανάπτυξής μας, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε αυτήν την πρόκληση σε μια εξαιρετική ευκαιρία για θετικό αντίκτυπο. Θα το κάνουμε αξιοποιώντας τη δύναμη της ιστορίας μας και την καλή δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα».

CA Auto Bank S.p.A.

Η CA Auto Bank είναι μια παγκόσμια τράπεζα, θυγατρική της Crédit Agricole Agricole Personal Finance & Mobility, που δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος παίκτης διαφόρων εμπορικών σημάτων οχημάτων, στους τομείς χρηματοδότησης, μίσθωσης και κινητικότητας.  Η CA Auto Bank παρέχει μια πλήρη σειρά λύσεων πίστωσης και ενοικίασης και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Τα προϊόντα δανεισμού, μίσθωσης και ενοικίασης και χρηματοδότησης κινητικότητας που παρέχονται από την CA Auto Bank είναι ειδικά σχεδιασμένα για τα δίκτυα πωλήσεων, για ιδιώτες πελάτες και εταιρικούς στόλους. Η CA Auto Bank έχει παρουσία σε 18 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, και Ηνωμένο Βασίλειο) όπως και στο Μαρόκο, με ιδία παρουσία ή μέσω υποκαταστημάτων, συνολικά με περισσότερους από 2.600 υπαλλήλους.

Μέσω της Drivalia, της εταιρείας ενοικίασης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και κινητικότητας του Ομίλου, η Τράπεζα παρέχει ένα πλήρες φάσμα λύσεων κινητικότητας, από κοινή χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως καινοτόμες συνδρομές και ενοικιάσεις αυτοκινήτων κάθε διάρκειας. Η Drivalia ασχολείται με την ολόπλευρη κινητικότητα, προσφέροντας καινοτόμα σχέδια κινητικότητας που συνδυάζουν ευελιξία, ψηφιακή εμπειρία, προσέγγιση κατ’ απαίτηση και βιωσιμότητα. Τον Ιούνιο του 2019, η Εταιρεία εγκαινίασε το δίκτυο Mobility Store, φυσικές πρίζες όπου οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες κινητικότητας της. Με το άνοιγμα του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού καταστήματος Mobility στο αεροδρόμιο του Τορίνο Caselle το 2020, ακολουθούμενο από πολλά άλλα, η Drivalia έγινε κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης στη βιώσιμη κινητικότητα. Μάλιστα, χάρη στους περισσότερους από 1.600 σταθμούς φόρτισης που έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα καταστήματά της μέχρι σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο ιδιωτικό ηλεκτροδοτημένο δίκτυο στην Ιταλία. Η διαδικασία ηλεκτροδότησης θα προχωρήσει και το 2024 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου δραστηριοποιείται η Drivalia.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.caautobank.com

www.drivalia.com

Κοινοποίηση στο

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • E-mail