Ιστοσελιδα ουδετερο CO2

/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η CA Auto Bank εκμηδενίζει της εκπομπές CO2 των ιστοσελίδων της Τράπεζας σε ολόκληρο τον Όμιλο

Η CA Auto Bank εκμηδενίζει τις εκπομπές CO2 των ιστοσελίδων της Τράπεζας σε ολόκληρο τον Όμιλο, χάρη στα έργα του ιστοτόπου ουδέτερο CO2. Ουδέτερος ιστότοπος  CO2, μια  Δανέζικη εταιρεία που στόχος της είναι να επιστήσει την προσοχή στις εκπομπές CO2 των ιστοσελίδων.

Για την υλοποίηση του έργου, υπολογίστηκε το CO2 που εκπέμπει ο ιστότοπος, τόσο με βάση τη μέση κατανάλωση   CO2 της φιλοξενίας του ιστότοπου, όσο και με βάση τον μέσο αριθμό επισκεπτών.

Στη συνέχεια, προκειμένου να εκμηδενιστούν οι εκπομπές από τις ιστοσελίδες, η CA Auto Bank υποστηρίζει τα έργα που προτείνει ο ιστότοπος για ουδέτερο CO2.

Πρόκειται για έργα εξουδετέρωσης CO2 με υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική επίπτωση, πιστοποιημένα από το Gold Standard, επαληθευμένα από διαπιστευμένους ελεγκτές των Ηνωμένων Εθνών.

Στη συνέχεια, η Deloitte πιστοποιεί επίσης το έργο της Ιστοσελίδας Ουδέτερου CO2.

Τα έργα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2 αφορούν τη δημιουργία βιώσιμων δομών, όπως αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις έργα αναδάσωσης και έργα για νέες βιώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η υδάτινη ενέργεια.