ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CSR

Η CA Auto Bank προωθεί έργα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.